Moje podejście

Działania związane z zarządzaniem załogą i zapewnienie pracownikom optymalnego rozwoju są obszarami, w których większość pracodawców popełnia mnóstwo błędów. Lekceważenie i instrumentalizm w stosunku do swojej załogi czy wykorzystywanie swojej pozycji w firmie to tylko część przewinień, jakie spotkać można w małych i dużych firmach.

Jeżeli stosunki panujące w jakiejś firmie pomiędzy pracownikami a pracodawcami do najlepszych nie należą, to chętnie zajmę się poszukaniem jakiegoś wyjścia. W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na szerszym spojrzeniu na zagadnienie, zajmując się wszystkimi obszarami w dłuższym przedziale czasowym. Mogę spoglądnąć dzięki temu szerzej na daną firmę, poznać jej długofalowe cele, i do tego dopasować działania optymalizacyjne.

Na pewno przydatne jest w wykonywaniu pracy wykształcenie, które posiadam. Udało mi się skończyć studia o kierunku psychologia wydziale psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, o specjalności psychologia pracy i organizacja. Gdy zdobyłam wymarzony dyplom systematycznie poszerzałam swoje wiadomości, uczestnicząc między innymi w studiach podyplomowych z obszaru optymalizacji procesów pracowniczych, personalnego doradztwa czy technik negocjacyjnych.

Przez zdobyte doświadczenie mogę się w pełni realizować podczas realizacji swojej pracy. Bardzo chętnie współpracuję z licznymi przedsiębiorstwami i firmami, jak również z jednostkami administracyjnymi i organizacjami pozarządowymi. Wspieram podmioty, które obsługuję we wszystkich obszarach wiążących się z HR, to znaczy przy rekrutacji na wszystkie rodzaje stanowisk i przygotowywaniu projektów motywacyjnych.

Całościowo mogę się zająć kompleksowym wdrażaniem polityki zarządzania pracowniczymi zasobami, a poza tym z szkoleniami i treningami rozwojowymi. Bardzo lubię się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, między innymi przy pomocy opracowanego przed kilku laty poradnika dla managerów i specjalistów HR a także licznych artykułów w prasie branżowej.

Każde moje zlecenie to na początku ochrona informacji o wszelkich sprawach, dyskrecja i zaufanie są dla mnie bardzo ważne. Mogę się między innymi zająć wykonaniem audytów kompetencyjnych, wyznaczam nowe definicje norm i zasad oraz ulepszam całość procesów kadrowych. Realizuję również gry zespołowe dla pracowników, które dostarczą cennej wiedzy i jednocześnie motywację do jeszcze bardziej wytężonej pracy.